De Happy Hour module

Het belangrijkste onderdeel van de BarBoozter is natuurlijk de mogelijkheid voor klanten om een eigen Happy Hour te organiseren. Klanten kunnen kiezen uit verschillende dagen en tijdstippen waarop zij een Happy Hour willen organiseren. Deze dagen en tijdstippen kunt u als bareigenaar zelf bepalen en instellen via het beheergedeelte in de App (CMS). Ook kunt u zelf bepalen hoeveel klanten er minimaal aanwezig moeten zijn voordat een Happy Hour daadwerkelijk van start gaat.

Uw klanten zullen er vervolgens zelf voor zorgen dat er zoveel mogelijk mensen op de hoogte worden gebracht van het Happy Hour. Dit doen zij door het Happy Hour te posten op Facebook en Twitter.

Op deze manier maken uw klanten dus zelf reclame voor uw bar!


Delen